Проект FABUSS

FABUSS Icon

FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession) е 24-месечен проект, изпълняван по програма Еразъм+, сектор „Младеж“, който цели да помогне на младите хора да се превърнат в способни и ефективни наследници на семейния бизнес. Целевата група на проекта включва лица между 18 и 35 години, които планират да поемат семейния бизнес в бъдеще. Тези амбициозни наследници се нуждаят от знания и умения за ефективно развитие на бизнеса, прилагайки иновативни стратегии, включително за разширяване на пазарите си, чрез работа в мрежи и сътрудничество със сходни предприятия в други страни.

Прочетете още >

Цели на проекта

Да идентифицира и открои най-добрите практики за обучение и подкрепа на следващото поколение лидери на семейния бизнес.

Да предостави на следващото поколение лидери необходимите знания, умения и мрежи – национални и международни.

Да укрепи знанията и уменията на следващото поколение лидери, като им осигури достъп до международни добри практики, експертни познания и работа в екип с членове на целеви групи от други страни.

Да подпомогне оцеляването на семейния бизнес, неговото съживяване и интернационализация, с оглед засилване на социално-икономическия му принос.

Нашите партньори

Новини