Το Έργο FABUSS

FABUSS Icon

Το FABUSS (FAmily BUsiness Successful Succession) είναι ένα έργο του προγράμματος ERASMUS του τομέα ΝΕΟΛΑΙΑΣ, διάρκειας 24 μηνών, το οποίο επιδιώκει να βοηθήσει νεαρά άτομα που συνδέονται με οικογενειακές επιχειρήσεις να γίνουν ικανοί και αποτελεσματικοί διάδοχοι. Η Ομάδα Στόχου αποτελείται από άτομα ηλικίας 18-35 ετών που επιθυμούν να αναλάβουν την οικογενειακή επιχείρηση κάποια στιγμή στο μέλλον. Αυτοί οι επίδοξοι διάδοχοι χρειάζονται δεξιότητες και γνώσεις ώστε να αναπτυχθούν αποτελεσματικά μέσω της εφαρμογής νέων, καινοτόμων στρατηγικών, συμπεριλαμβανομένης της διεύρυνσης των αγορών τους, μέσω δικτύωσης και συνεργασίας με παρόμοιες επιχειρήσεις από άλλες χώρες.

Περισσότερα >

Στόχοι του Έργου

Να εντοπίσει και να αναδείξει «καλές πρακτικές» εκπαίδευσης και υποστήριξης της “επόμενης γενιάς” των επικεφαλής οικογενειακών επιχειρήσεων.

Να εφοδιάσει τη “νέα γενιά” επιχειρηματιών με τις απαιτούμενες γνώσεις, δεξιότητες και δικτύωση – σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Να ενδυναμώσει τις γνώσεις και δεξιότητες της «νέας γενιάς» επιχειρηματιών, μέσω της επαφής τους με εμπειρίες, “καλές πρακτικές” και συνεργασίες με συναδέλφους τους επιχειρηματίες από άλλες χώρες.

Να ενισχύσει τη μακροβιότητα της οικογενειακής επιχείρησης, την ανανέωση και την διεθνοποίησή της με στόχο την ενδυνάμωση της κοινωνικό-πολιτικής προσφοράς της.

Οι Εταίροι μας

Νέα