ACCI Logo

Athens Chamber of Commerce and Industry

Координатор на проект FABUSS - Greece

(+30) 2103631317, (+30) 2103382253, Fax: (+30) 2103626644
7 Academias street, Athens 10671, Greece

Атинската търговско-промишлена палата (A.C.C.I.) изпълнява ролята на основен съветник и консултант на гръцкото правителство по въпроси, свързани с търговията, индустрията и политиката на икономическо развитие. Тази мисия е нормативно установена (Закон № 2081/92) и е свързана с успешните традиции в това отношение. Тези два фактора утвърждават репутацията на A.C.C.I., както сред управляващите, така и в бизнеса кръговете в страната, като един от най-авторитетните консултативни органи за вземане на решения и за обезпечаване ефективността на икономическите дейности в страната.

 

Контактно лице: Ms. Eleni Foti

Електронна страница