CEFE

FYROM

(+389) 75581416
Ul Nikola Parapunov 33-57, Skopje 1000, FYROM

Асоциацията на гражданите в Македония (CEFE) е неофициално сформирана през 1997 в Бившата югославска република Македония от група обучители. Основният замисъл при основаването на организацията е да се подпомогне предприемаческия дух и съзнание. CEFE е официално учредена през 2008 г. в Скопие, като непартийна организация с нестопанска цел.

 

Контактно лице: Mr. Kristijan Kostovski

Електронна страница