EC Logo

ENOROS Consulting Ltd

Cyprus

(+357) 22375472, (+357) 22375506, Fax: (+357) 22375598
Zina Nte Tyras 16, Karantokis Building, 3rd Floor, Office 2, Nicosia 1065, Cyprus

ENOROS е създадена през 2006 г. и оттогава работи активно в областта на управлението на проекти в Кипър и в Европейската зона, предоставяйки консултантски услуги за публичния и частния сектор. Целта на ENOROS е да осигури специализирани знания в сферата на планирането, управлението и оценката на програми и проекти за развитие, както на национално, така и на европейско ниво.

 

Контактно лице: Mr. Konstantinos Kloudas

Електронна страница