NYCM Logo

National Youth Council

FYROM

Miroslav br., 52-2, Skopje 1000, FYROM

Националният младежки съвет е младежка асоциация, съставена от 49 организации: 21 младежки организации, 15 организации с предмет на дейност, насочен към младежите, 1 съюз на младежките, 8 младежки крила на политически партии и 4 асоциирани партньора, обединени с цел да популяризират и защитават правата на младежта в Македония.

 

Контактно лице: Mr. Martin Miloshevski

Електронна страница