Tiber Umbria Comett Education Programme

Italy

(+393) 755733102, Fax: (+390) 755738252
Piazza Dell Universita 1, Perugia 06123, Italy

TUCEP е асоциация, в която участват единадесет италиански университета и предприятия, създадена през 1992 г. в рамките на проект Comett. Основната дейност на TUCEP е организирането и управлението на курсове за обучение на национално и европейско равнище. TUCEP е участвал като координатор в редица проекти по програмите „Темпус“, „Сократ“, „Леонардо“ и е бил отговорен за управлението на различни изследователски програми.

 

Контактно лице: Ms. Maria Brizi

Електронна страница