Universidade Aberta

Portugal

(+351) 915676359
Rua da Escola Politécnica, 147, r/c 1269-001, Lisboa, Portugal

Университет Аберта (UАb) е държавният университет в Португалия за дистанционно обучение. Пионер в дистанционната форма на висше образование в Португалия, UAb е създаден през 1988 г. и подкрепя всякакви дейности, свързани с висшето образование и продължаващото обучение. Университетът има принос и за развитието на оригинални подходи в сферата на дистанционното обучение, което го превръща в най-големия доставчик на онлайн курсове в страната. Понастоящем UAb се счита за един от основните европейски доставчици на електронно обучение, играейки важна роля в предлагането на образователни услуги в 1-ви и 2-ри цикъл (бакалавърска и магистърска степен) на висшето образование.

 

Контактно лице: Prof. Jose Porfirio

Електронна страница