YEU Logo

Youth for Exchange and Understanding

Cyprus

Ezekia Papaioannou 27, Nicosia 1621, P.O. Box 29131, Cyprus

Младежи за обмен и разбирателство (YEU) е неполитическа, неправителствена организация (НПО) със седалище в Кипър. Създадена е през 1995 г. с цел насърчаване на по-тясното сътрудничество и по-доброто разбирателство сред младите хора по света, чрез обмен на информация, опит и идеи. YEU Кипър е една от най-големите младежки организации в Кипър, с повече от 1000 членове.

 

Контактно лице: Ms. Stefania Kokkosi

Електронна страница