CEFE

FYROM

(+389) 75581416
Ul Nikola Parapunov 33-57, Skopje 1000, FYROM

Организацијата најпрво беше формирана од ЦЕФЕ тренери кои се состанаа и учествуваат на ЦЕФЕ Тренингот за тренери во 1997 во Македонија. Главната мотивација за формирање на ова здружение на граѓани беше да се промовира претприемачкиот ментален склоп и претпиремачки дух. ЦЕФЕ е официјално регистрирана во 2008 во Скопје како непрофитна и непартиска организација.

 

Лице за контакт: Mr. Kristijan Kostovski

Веб страна