EC Logo

ENOROS Consulting Ltd

Cyprus

(+357) 22375472, (+357) 22375506, Fax: (+357) 22375598
Zina Nte Tyras 16, Karantokis Building, 3rd Floor, Office 2, Nicosia 1065, Cyprus

ЕНОРОС е формирана во 2006 и од тогаш е активна во областа на проектен менаџмент во Кипар и во европските држави, овозможувајќи сеопфатни консултантски услуги на јавниот и приватниот сектор. Целта на ЕНОРОС е да овозможи специјализирано знаење во планирање, менаџмент и евалуација на развојните програми и проекти, национално и на ниво на Европа.

 

Лице за контакт: Mr. Konstantinos Kloudas

Веб страна