NYCM Logo

National Youth Council

FYROM

Miroslav br., 52-2, Skopje 1000, FYROM

Национален младински совет на Македонија е претставничко тело на младинските организации во Македонија. НМСМ обединува 49 организации: 21 младински организации, 15 организации за млади, 1 сојуз, 8 подмладоци на политичките партии и 4 придружни членки, со цел да се промовираат и застапуваат младите и правата на младите во Македонија.

 

Лице за контакт: Mr. Martin Miloshevski

Веб страна