Tiber Umbria Comett Education Programme

Italy

(+393) 755733102, Fax: (+390) 755738252
Piazza Dell Universita 1, Perugia 06123, Italy

ТУЦЕП е асоцијација од единаесет италијански универзитети и претпријатија формирана во 1992 год., позната како поранешен Comett проект. Главната активност на ТУЦЕП е организирање и менаџирање на тренинг курсеви на национално но и на ниво на Европа. ТУЦЕП има координирано повеќе проекти во рамки на програмите како Темпус, Сократ и Леонардо, а исто така има менаџирано и истражувачки програми.

 

Лице за контакт: Ms. Maria Brizi

Веб страна