Universidade Aberta

Portugal

(+351) 915676359
Rua da Escola Politécnica, 147, r/c 1269-001, Lisboa, Portugal

УАБ е јавен универзитет за учење на далечина и важи за пионер во учење на далечина во Португалија. Формиран во 1988 година и е насочен кон промовирање на активности со високо образование и континуирани тренинзи. Исто така придонесува и за развој на важни know-how вештини кои го прават да биде најголемиот провајдер на он лајн курсеви во државата. Во моментот, УАБ се сместува помеѓу Европските мега – провајдери за е-учење и игра важна улога во прв и втор циклус (дипломски и постдипломски) образовни понуди.

 

Лице за контакт: Prof. Jose Porfirio

Веб страна