YEU Logo

Youth for Exchange and Understanding

Cyprus

Ezekia Papaioannou 27, Nicosia 1621, P.O. Box 29131, Cyprus

YEU е неполитичка и невладина организација базирана во Кипар. Формирана е во 1995 година со цел поттикнување поблиска соработка и разбирање меѓу младите луѓе од целиот свет и размена на информации, искуство и идеи. YEU – Кипар е една од најголемите младински организации од Кипар, броејќи повеќе од 1000 членови.

 

Лице за контакт: Ms. Stefania Kokkosi

Веб страна